Vejledning i opsætning af script.

Google Analytics script

Hvis ikke Google analytics.js allerede er indsat på hjemmesiden, så skal følgende inkluderes:


<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga‘);

ga(‘create’, ‘UA-xxxxxxxxx-y‘, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

UA-xxxxxxxxx-y udskiftes med eget Google Analytics ID

NB. Der må kun være indsat èn Google analytics kode, da der kan ske fejl, hvis der ligger en gammel kode


Opkaldssporing script

Umiddelbart efter Google Analytics ID skal opkaldsporing tracking scriptet inkluderes
(Det skal ALTID placeres efter GoogleAnalytics)
Tilføj dette script, “kodestump” i hjemmesiden lige før lukketag </body>
Dette bytter hovednummeret ud med et sporings-nummer fra puljen af numre.

<script type=”text/javascript” src=”https://call-tracking.oq.dk/frontend/frontend_script?customer_id=X“></script>

customer_id=X udskiftes med det rigtige customer_id nummer, som du har fået tilsendt


Opsætning af mål i analytics

For optimal udnyttelse af Opkaldssporing opsættes et mål som hændelse (event) i Google Analytics.
1. Log ind på Analytics konto: https://www.google.com/analytics/
2. Klik på “Administrator” > i kolonnen “Visning” (højre side) vælges “Goal” > Klik på knap “New Goal” > Vælg “Custom” (i bunden) og klik “Continue”

3. Angiv navnet for dit goal, f.eks “Telefonsporing”
4. Under “Type” vælg “Event” > klik “Continue”

5. Under “Goal details“, udfyldes “Category”, “Equals to” “pbxopkald” og “Action”, “Equals to” “slut”